Skip to content

Wifi-modul

Wifi-modul je zariadenie slúžiace na pripojenie kotlov Peltec na domácu sieť wifi. Po pripojení je možné kotol ovládať a sledovať priebeh prevádzky z kadiaľkoľvek iba pomocou internetu.

  •  Kotol je cez internet možné ovládať pomocou smartfónov, tabletov či počítača
  •  Je možné monitorovanie teploty, online zapnutie/vypnutie kotla či zmena parametrov
  •  Môžte sledovať históriu teplôt, grafy, štatistiky či hladinu peliet v zásobníku.

CENA: 

120 € s DPH