CentroPelet ZVB

Kompaktný kotol na pelety na centrálne vykurovanie

  • Teplovodný kotol na ústredné kúrenie so zabudovaným peletovým horákom, s výkonom 14-29 kW.
  • Kotol CentroPelet samostatne privádza pelety pomocou transportéru (šneku) a zapaľuje ich elektrickým zapaľovačom.
  • Automatické zapaľovanie/hasenie kotla.
  • Vysoká využiteľnosť kotla.
  • Nízky obsah škodlivých emisií v dymových plynoch.
  • Možnosť zadávania prevádzkových časov.
  • Kompaktný dizajn umožňuje umiestnenie kotla do malých kotolní.
  • Výrobne zabudované cirkulačné čerpadlo, bezpečnostný ventil, presostat, expanzná nádoba a odvzdušňovač.
  • Integrovaný zásobník na pelety.

CENA: 

ZVB 16 – 2226 € s DPH

ZVB 20 – 2598 € s DPH

ZVB 24 – 2724 € s DPH

ZVB 32  – 3276 € s DPH