Automatický peletový kotol 48kW.

Popis

CHARAKTERISTIKY KOTLA PelTec:

 • Teplovodný peletový kotol na centrálne vykurovacie systémy, PelTec, s integrovaným peletovým horákom a nominálnym tepelným výkonom 48kW.
 • Vysoká efektívnosť kotla a nízke požiadavky na jeho údržbu
 • Nízka emisia škodlivých častíc v spalinách
 • Kotol si plynule reguluje výkon v rozsahu (30% – 100%)
 • Automatické čistenie roštu horáka a turbulátorov
 • Senzor teploty dymu a senzor úrovne peliet v zásobníku
 • Integrovaná ochrana spätného prietoku so 4-smerným zmiešavacím ventilom s regulátorom priameho vykurovania alebo systémami vyrovnávacej nádrže (v systémoch s niekoľkými vykurovacími okruhmi sa vyžaduje hydraulický priečny prechod)
 • Multifunkčný digitálny regulátor s dotykovou obrazovkou kontroluje chod kotla a umožňuje jeho priame ovládanie vykurovacieho okruhu a jeden domáci teplovodný okruh
 • Vyprázdňovanie popolnice po spálení 2-3 zásobníkov peliet (400-600kg)
 • Možné Príslušenstvo: izbový termostat, GSM upozornenie na stav kotla a zásobníka peliet, automatické napĺňanie zásobníka peliet, riadenie kotla s externým spínačom/regulátorom …
 • Ako novinku je možné zakúpiť aj WiFi modul pomocou ktorého je možné kotol regulovať cez internet.
Cena

4236 € s DPH

Dokumenty

Návod