Akumulačná nádrž s hadovým výmenníkom a zásobníkom na teplú úžitkovú vodu s izoláciou a teplomermi. Ceny a vlastnosti väčších nádob sú uvedené v tabuľke.

Popis
 Typ  CAS-BS  501 801 1001
 Objem  (lit) 475 740 940
Priemer bez izolácie (mm) 650 790 790
Celkový priemer (mm) 850 990 990
Výška (mm) 1670 1750 2150
Pripojenie (R) 6/4″ 6/4″ 6/4″
Max. tlak (bar) 3 3 3
Max. teplota (°C) 100 100 100
Min. výška priestoru (mm) 1870 1950 2350
Hmotnosť akumulačky (kg) 120 175 225
Hmotnosť s izoláciou (kg) 129 190 241
Objem zásobníka TÚV (lit) 125 170 170
Max. tlak zásobníka TÚV (bar) 6 6 6
Pripojenie zásobníka TÚV (R) 3/4″ 3/4″ 3/4″
Plocha hadového výmenníka (m2) 1,9 2,6 3,2
Objem hadového výmenníka (lit) 10,5 14 17,5
Izolácia nádrže (mm) 100 100 100
Cena (€ s dph) 1176 1517 1598